Hotline: 0901 171 719

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV GIA TRỊNH PHÁT

Trụ sở: Văn phòng Công ty TNHH Tiếp Việt, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

0511 3.689.825

Văn phòng: Văn phòng Công ty TNHH Tiếp Việt, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

0511 3.689.825

Đối tác